Inventorius

INVENTORIUS

SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAS

 

Projekto pavadinimas:

Ledo ritulio inventoriaus ir įrangos įsigiimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2019-01-01 – 2022-12-31

 

 Projekto tikslas

Projektą įgyvendinus padidėtų galimybės ir gerėtų sąlygos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl 2011-2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tikslų – ugdyti ir rengti talentingus sportininkus, kad jie gebėtų tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniuose sporto renginiuose bei reikšmingai prisidėtų prie sporto šakų plėtros ir tobulinimo didelio sportinio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos gerinimo. Didinti sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos Respublikos gyventojų skaičių. Pasiekti, kad šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui miesto ir rajono mastu. Šiuo projektu mes siekiame toliu tęsti ir tobulėti kiekvienais metais vykdomą veiklą: organizuoti treniruočių ir varžybų procesus, suteikti galimybę vaikams ir jaunimui dalyvauti regioninėse ir nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose ir turnyruose, o taip pat pritraukti kuo daugiau naujų vaikų, būti partneriu įvariuose projektuose ir visuomeninėse veiklose.

Pagrindinis tikslas, kurio bus siekiama šio projekto metu – įsigyjamas inventorius ir sportinė įranga, reikalinga užtikrinti ilgalaikį ir kompleksinį jaunimo užimtumo ir ugdymo procesą ledo ritulio sporte.

2021 m., kovas
Ledo ritulio klubas HC KLAIPĖDA informuoja klubo bendruomenę, kad padedant LR Švietimo Ministerijos Sporto Rėmimo Fondui įsigijome pasaulyje pirmaujančią „Pro-Level Flash-Reflex“ treniruočių sistemą.
https://blazepod.eu

Projektas „ Ledo ritulio inventoriaus ir įrangos įsigijimas” Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0183 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas

2021 m., gegužė

Įsigijome „Spikeball Pro Kit” – tai žaidimas, kuris yra tinklinio ir kvadrato derinys. Šis žaidimas lavina reakciją ir koordinaciją, o tai yra labai svarbu mūsų sporte.

2022 metai

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytas smulkus inventorius (gimnastikos kamuoliai ), Inventorius treniruotėms ant ledo, vartininkų ir žaidėjų apsaugos (šalmai, šortai, kojų, krūties, alkūnių apsaugos, vartininkų gaudyklės). Visas įsigytas inventorius naudojamas užsiėmimuose, kurie vyksta pagal nustatyta tvarkaraštį. Visas įsigytas inventorius naudojamas užsiėmimuose, kurie vyksta pagal nustatyta tvarkaraštį.

Treniruočių metų vyksta individualūs ir komandiniai praktiniai užsiėmimai:

1. Formuojami pradiniai ledo ritulio įgūdžiai (ištvermė, greitis, lankstumas, vikrumas, jėgos pratimai).

2. Lavinama čiuožimo technika, žaidimo taktika.

3. Teoriniai užsiėmimai – supažindinimas su ledo rutulio žaidimo taisyklėmis.

4. Praktiniai užsiėmimai ant ledo – čiuožimo technikos pagrindai, lazdos ir ritulio valdymo technika.

5. Tobulinami techniniai ir taktiniai įgūdžiai pasiruošime varžyboms.

6. Ugdomi kolektyvinio darbo įgūdžiai.

7. Fiziniai pratimai, reikalingi ledo ritulyje.

8. Raumenų tempimas.

9. Ugdomos kolektyvinio darbo įgūdžiai – padėti kitiems ir priimti pagalbą, pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus..