ARTĖJANČIOS RUNGTYNĖSEnergija Hockey/ HC Klaipėda vs Kauno Baltų Ainiai/2021-01-24/Klaipėdos Akropolis

Projektai

INVENTORIUS

SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAS

 

Projekto pavadinimas:

Ledo ritulio inventoriaus ir įrangos įsigiimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2019-01-01 – 2022-12-31

 

 Projekto tikslas

Projektą įgyvendinus padidėtų galimybės ir gerėtų sąlygos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl 2011-2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tikslų – ugdyti ir rengti talentingus sportininkus, kad jie gebėtų tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniuose sporto renginiuose bei reikšmingai prisidėtų prie sporto šakų plėtros ir tobulinimo didelio sportinio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos gerinimo. Didinti sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos Respublikos gyventojų skaičių. Pasiekti, kad šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui miesto ir rajono mastu. Šiuo projektu mes siekiame toliu tęsti ir tobulėti kiekvienais metais vykdomą veiklą: organizuoti treniruočių ir varžybų procesus, suteikti galimybę vaikams ir jaunimui dalyvauti regioninėse ir nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose ir turnyruose, o taip pat pritraukti kuo daugiau naujų vaikų, būti partneriu įvariuose projektuose ir visuomeninėse veiklose.

Pagrindinis tikslas, kurio bus siekiama šio projekto metu – įsigyjamas inventorius ir sportinė įranga, reikalinga užtikrinti ilgalaikį ir kompleksinį jaunimo užimtumo ir ugdymo procesą ledo ritulio sporte.

KVALIFIKACIJA

SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAS

 

Projekto pavadinimas:

Ledo rutulio trenerių kvalifikacijos tobulinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2019-01-01 – 2022-12-31

 

 Projekto tikslas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo nuostatas, kūno kultūros ir sporto projektai, susiję su sporto visiems sąjūdžio, didelio sportinio meistriškumo, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo klubas stengėsi turėti aukštos kvalifikacijos ledo ritulio trenerius, kurie galės išugdyti vaikus Lietuvos rinktinei bei profesionaliems ledo ritulio klubams. Taip bus gerinamas vaikų fizinis aktyvumas bei sportinis meistriškumas.

TURNYRAI

SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAS

 

Projekto pavadinimas:

Tarptautinis vaikų ledo ritulio turnyras KLAIPĖDA CHRISTMAS CUP

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2019-01-01 – 2022-12-31

 

Projekto tikslas

Per sportą ir kūno kultūrą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti jų užimtumą, didinti motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę. Plėtoti ledo ritulio šaką Lietuvoje, garsinant Lietuvos vardą.

Pagrindinis projekto tikslas – ledo ritulio, kaip sporto šakos populiarinti ir teigiamam sporto įvaizdžiui kurti. Ieškoti talentingų vaikų, populiarinti ledo ritulį vaikų tarpe. Formuoti sveiko gyvenimo įgūdžius. Ruošti vaikus įvairaus amžiaus Lietuvos bei kitų šalių ledo ritulio rinktinėms. Ruošti pamainą rinktinei. Populiarinti mėgėjų ledo ritulį Klaipėdoje.

Tarptautiniai vaikų turnyrai pritraukia daug žiūrovų ir sirgalių. Tarp atsiranda ir norinčiu pradėti lankyti ledo ritulio treniruotes. Pagrindinis šios programos įgyvendinimo rezultatas – didinti sportuojančių vaikų skaičių Klaipėdos mieste ir rajonuose.