Inventorius

SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAS

Projekto pavadinimas:

Ledo ritulio inventoriaus ir įrangos įsigiimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2019-01-01 – 2022-12-31

 

 Projekto tikslas

 Projektą įgyvendinus padidėtų galimybės ir gerėtų sąlygos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl 2011-2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tikslų – ugdyti ir rengti talentingus sportininkus, kad jie gebėtų tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniuose sporto renginiuose bei reikšmingai prisidėtų prie sporto šakų plėtros ir tobulinimo didelio sportinio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos gerinimo. Didinti sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos Respublikos gyventojų skaičių Pasiekti, kad šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui miesto ir rajono mastu. Šiuo projektu mes siekiame toliu tęsti ir tobulėti kiekvienais metais vykdomą veiklą: organizuoti treniruočių ir varžybų procesus, suteikti galimybę vaikams ir jaunimui dalyvauti regioninėse ir nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose ir turnyruose, o taip pat pritraukti kuo daugiau naujų vaikų, būti partneriu įvariuose projektuose ir visuomeninėse veiklose.

Pagrindinis tikslas, kurio bus siekiama šio projekto metu – įsigyjamas inventorius ir sportinė įranga, reikalinga užtikrinti ilgalaikį ir kompleksinį jaunimo užimtumo ir ugdymo procesą ledo ritulio sporte.